Medicinsk Laser

Lunula laser

En medicinsk laserbehandling mot nagelsvamp som är effektiv, smärtfri och ger snabba resultat. Behandlar även skadade och psoriasis naglar.

En lunulabehandling börjar alltid med en medicinsk fotvårdsbehandling. Viktigt att man inte har hud eller fotsvamp när behandlingen mot nagelsvamp börjar för bästa resultat. Därför gör vi en fotbehandling först då en konsultation ingår och upplägg för din lunula behandling planeras. Viktigt att du får reda på vad vi kan förvänta oss för resultat.

4-8 behandlingar behövs.

"Som sagt lämnar vi in en skrotad, krockad bil till verkstan så kan vi inte förvänta oss underverk och att det kommer ut en sprojlans ny bil därifrån " men hel och ren och nypolerad:)

Vad är Lunula laser? Läs mer här, www.lunula.se

 

Medicinsk Laser- Terapeutisk Laser-LLLT

Marinas egna korta/förenklade beskrivning: Ljuset stimulerar cellen till att skapa mer energi och sätta igång sin egen läkningsprocess. Behandlingen gör inte ont. Det kan ta 1-5 ggr innan kroppen reagerar  på behandlingen. 90% reagerar positivt, 10% inte alls. Om man känner av problemområdet mer efter behandlingen är det bara ett tecken på att man är mottaglig, dvs det är bra. Denna moderna laser känner även av olikheter i vävnaden och ger ifrån sig ett ljud där den känner skillnad. Vi behandlar inflammationer i muskler och senor, svårt läkta sår, ödem, idrottskador mm.

Målet med laserterapi är att leverera enheter av ljusenergi, i form av fotoner, till skadade celler. mr4-ultra-high-res.jpgSamstämmigheten bland experter är att fotoner, som absorberas av cellerna genom laser terapi, stimulerar mitokondrierna att accelerera produktionen av adenosintrifosfat (ATP)*.  Denna biokemiska ökning av cellenergin används för att omvandla celler från ett tillstånd av sjukdom till ett stabilt hälsosamt tillstånd. Ljus består av fotoner. Det vi kallar ljus är elektromagnetisk strålning med en viss frekvens. *Adenosintrifosfat är en energibärande molekyl som kroppen använder för att transportera kemisk energi inom celler

Multi Radiance Technology ™ är den första i sitt slag att kombinera hela bredden av det terapeutiska ljus spektrat och leverera terapeutisk energi på ett samverkande sätt. Synkronisering av de terapeutiska våglängderna skapar en optimal miljö som förstärker effekterna av de individuella våglängderna för att skapa världens mest avancerade smärtlindrande modalitet.

Laserterapi är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, svårläkta sår, inflammationer m.m.

Historik Redan 1967 kom den första medicinska rapporten om att viss typ av laserljus har stimulerande effekter på celler och vävnad. Effekten kallades biostimulering.

Vad är en laser? En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd, på samma sätt som att ljudet från en flöjt har en enda ton och därmed är renare än ljudet från exempelvis en burk med stenar som skakas. Laserljuset har - precis som en flöjtton - långa sammanhängande vågor. Lasrar kan göras starka eller svaga, kontinuerliga eller pulsade. Ljuset kan vara synligt eller osynligt.

Vad behandlas med terapeutisk laser? Olika lasertyper påverkar vävnad och celler på olika sätt:

GaAs-lasern (904-5 nm, infrarött - osynligt ljus) Den är bäst på problem av djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar, olika idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak. Även bihåle- och öroninflammationer kan behandlas med framgång.

GaAlAs-lasern (810-830 nm, infrarött - osynligt ljus) Den intar en mellanställning mellan de båda ovanstående. Den är ofta bra på seninflammationer. Med denna lasertyp kan även tinnitus behandlas med viss framgång.

HeNe-lasern eller GaAlInP-lasern (635 nm, synligt rött ljus)laser.jpg Den är bäst på problem i hud och slemhinnor, till exempel bältros, herpes, vissa hårproblem, bensår, liggsår, eksem, munsår, ilande tandhalsar etc.
Hur behandlar man? Laserljuset kommer ut från en så kallad prob eller handstycke. Man håller då bara änden av proben mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertypen i fråga så tränger ljuset in mellan 1 och 5 cm i vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över så kan en behandling ta mellan någon minut och en halvtimme.

Gör det ont? Nej, snarare tvärt om. Laserbehandling är mycket avslappnande och många somnar.

Förekommer biverkningar? Nej. Men två saker kan inträffa. Vid behandling av kroniska problem kan en smärta öka eller uppträda 6 - 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Smärtan beror på att det kroniska problemet "akutiseras". Detta är i princip en bra reaktion, för då vet man att patienten reagerar på behandlingen och det gör inte alla. Se nedan. Smärtan brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre. Det andra som kan hända är att en smärta försvinner efter behandlingen. Laserljuset kan ibland ge en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att, om smärtan kommer från en skada i sena eller muskelfäste eller led så hindrar den en överbelastning genom att det helt enkelt gör ont om man belastar. Om smärtan försvinner efter en behandling så kan laserns smärtlindrande effekt leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc innan terapeuten ger klartecken.

Hur ofta och hur många gånger? Man brukar behandla tätare i början (var 2:e - var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 - 15 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Finns det några risker? Lika väl som att starka ljudkällor kan skada känsliga öron så kan starka ljuskällor skada ett öga. Inga ögonskador finns rapporterade, men man bör ändå undvika att titta rätt in i en laser. Speciellt gäller detta lasrar som har osynligt ljus. Vid arbete med de terapeutiska lasrarna behövs i regel inte skyddsglasögon användas av patient eller terapeut. Andra risker finns inte, men det är dock viktigt att man har en riktig diagnos - en smärta kan ju bero på cancer, tarmvred eller annat som kräver annan behandling.

Kan man äta mediciner? Ja. Mediciner är inte negativa att kombinera med laserbehandling.

Vad är chansen att bli bra? Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Ca 10 % reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod. Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra.

För mer information se: www.multiradiance.com (på engelska)

Var hittar jag ännu mer infomation?www.laser.se, här hittar du skrifter, studier, laserdebatt, kliniker osv. Se även Svenska Laser-Medicinska Sällskapet och LaserWorld, som är en internetguide för medicinsk laser. Se också dr Jan Tunérs artikel Laserterapi och vetenskap

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)